Vítejte na našich stránkách

V sekci úřední deska nalznete návrh územního plánu Malíč k 1.veřejnému projednání.

 

26.října svoz velkoobjemných odpadů od každého domu.

 

Od června 2019 začne připravovaná akce SVS a.s. na výměnu vodovodního řadu pro Ústí nad Labem, který vede přes náš katastr. Jelikož se jedná o potrubí o průměru 80cm ve hloubce 4 metry, bude v naší obci zvýšená zátěž těžkou technikou přepravující materiál, vyřezané a nové potrubí. Jedná se o úsek od vodárny nad Michalovicemi směr kamýcká křižovatka. V letošním roce by měla být dokončena část na našem katastru. Celá stavba povede až do Libochovan a měla by být ukončena v roce 2021. V případě dotazů, stížností a pod informujte starostu 725 539 245, informace budou předány stavbyvedoucímu k řešení.

 

 

 

Jóga s Radkou- bližší informace neleznete zde – možno připojit se i během kurzu – neváhejte, je to super!

Od října se mění svoz komunálního odpadu na 1x za týden

 

 

 

Územní plán Malíč. Návrh je od 22.2 do 10.4 2019 k nahlédnutí na OÚ Malíč a MěÚ Litoměřice a to v papírové podobě. Elektronicky na http://www.litomerice.cz/uzemni-plany Připomínky písemně na MěÚ Litoměřice v uvedeném termínu.

 

Kotlíkové dotace:

Od roku 2022 bude zakázán provoz kotlů na uhlí s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy. Informační leták aktuálních informací legislativy a čím je po roce 2022 možné topit naleznete zde.

16.9.2019 bude spuštěn příjem kotlíkových dotací na ústeckém kraji. Nově bude zřízen tzv. "kotlíkový specialista", který vám pomůže s vyřízením žádosti a celou administrativou. Dále bude poskytována bezúročná půjčka. Bližší informace naleznete na webu ústeckého kraje:

https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744   a na OÚ Malíč.

Podporované zdroje v kotlíkové dotaci jsou:

Kotel na dřevo s ručním přikládáním + akumulační nádrž
Kotel automatický na pelety
Kotel plynový
Tepelné čerpadlo

Podmínky budou shodné jako v předchozích kolech. Obec Malíč chystá opět doplácení dotace do výše uznatelných nákladů jako v předchozí výzvě, což v případě kotlů na biomasu znamená 100 procentní úrada nákladů. Podmínky jsou opět absence exekucí  na nemovitost a vlastnění aktivního účtu v bance.
 

Přpravili jsme pro Vás facebook stánky obce Malíč. Těšíme se na vaše lajky a komentáře. Na facebook se dostanete zde.  

 

Od 1.1.2019 bude stát lístek na svoz komunálního odpadu 60Kč z důvodu zdražení služby naším poskytovatelem.

 

Obec Malíč ve spolupráci s Mikroregionem Porta Bohemica pořídila kompostéry 1000 litrů v projektu předcházení vzniku odpadů. Tento kompostér si zdarma může zapůjčit každá domácnost v obci Malíč. Po roce 2023 přejde do majetku zapůjčitele. Výdej během úředních hodin OÚ.

V sekci úřední deska naleznete informace k nově pořizovanému územnímu plánu obce Malíč.

V sekci ostatní naleznete informace jak postupovat při žádosti o pokácení dřevin.

 

Na jaře roku 2015 byl u naší obce natáčen spot pro reklamu Stella Artois, který je možné shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Kb0ODbyO7tU.


 Elektrospotřebiče je možné odevzdat kdykoli ve sběrném dvoře např. Litoměřice Nerudova