Vítejte na našich stránkách

Zápis z členské schůze svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro nakládání s odpady, která se konala

dne 26. dubna 2018 ve společenském sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří, byl zveřejněn na úřední

desce svazku (vjezd do areálu „SONO“) a v elektronické podobě na webových stránkách

www.skladkasono.cz na níže uvedeném odkazu. Schválené ekonomické dokumenty – Závěrečný účet

za rok 2017, Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018 a Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021 naleznete

rovněž zde:

http://www.skladkasono.cz/115-article-zapis-z-clenske-schuze-sono-26-4-2018

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout v provozní budově areálu zařízení „SONO“

na ekonomickém odboru SONO PLUS, s.r.o., na adrese obec Čížkovice, část obce Želechovice 48

v úředních hodinách, tj. pondělí až pátek od 7 do 15 hodin.

Zveřejněno v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů.

Za Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Zubáková Venuše,

zapisovatel jednání členské schůze

Kontakt:

OÚ Malíč
Malíč 12
41201 Litoměřice

-----------------

Telefon: 416 747 119

Mobilní: 725 539 245

-----------------

E-mail: omalic@iol.cz
IČO 00526444
č.b.účtu u KB Litoměřice 34422-471/0100