Vítejte na našich stránkách

Rozpočtové opatření č.1/2017 naleznete zde. Vyvěšeno na úřední desce dne 28.4.2017, schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2017 usnesením č.2/2017.

Rozpočtové opatření č.2/2017 naleznete zde. Vyvěšeno na úřední desce dne 22.9.2017, schváleno zastupitelstvem obce dne 22.9.2017 usnesením č.4/2017.

Rozpočtové opatření č.3/2017 naleznete zde. Vyvěšeno na úřední desce dne 17.10.2017, schváleno starostou obce dne 17.10.2017, navědomí zastupitelstvu dne 15.11.2017, usnesení č.5/2017.

Rozpočtové opatření č.4/2017 naleznete zde.Vyvěšeno na úřední desce dne 27.11.2017, schváleno starostou obce dne 27.11.2017, navědomí zastupitelstvu dne 13.12.2017, usnesení č.6/2017.

Rozpočtové opatření č.5/2017 naleznete zde.Vyvěšeno na úřední desce dne 29.12.2017, schváleno starostou obce dne 29.12.2017, navědomí zastupitelstvu dne 31.1.2018, usnesení č.1/2018.