Vítejte na našich stránkách

Veřejnou vyhlášku  – oznámení o vystavení návrhu zadání Územního plánu Malíč naleznete zde. Návrh zadání + výkres naleznete zde.