Odpady

 

 

INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU V OBCI MALÍČ ZA

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2023

na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platné od 1. 1. 2022 dle nového zákona o odpadech č.541/2020Sb.

Poplatek za r. 2023 činí 500,- Kč na 1 poplatníka a je splatný jednorázově do 31. 3. 2023.

Po zaplacení obdržíte na OÚ nálepku na (vlastní) nádobu.

Poplatníkem je dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích:

1.) fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci včetně osob na adrese ohlašovny Malíč čp. 12, nebo

2.) vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Zákonné osvobození: v případě, že se poplatník nachází v domově důchodců, pečovatelském zařízení, nebo ve věznici je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti a nárok na osvobození do 15. 2. 2023 na OÚ Malíč prostřednictvím formuláře , který podá např. zástupce domácnosti, ve které se poplatník nachází (k dostání na OÚ Malíč nebo zde)

Od poplatku jsou osvobozeni následující poplatníci nad rámec zákona v naší obci, kteří nemusí hlásit nárok na osvobození:

1.) občané ve věku od narození do konce kalendářního roku, ve kterém mají dovršit nebo dovršili věku 18 let.

2.) občané ve věku od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém mají dovršit nebo dovršili věku 70 let a starší 70 let.

Poplatek je možné uhradit osobně v úředních hodinách na OÚ Malíč, nebo bankovním převodem na účet obce: KB 34422471/0100, do popisu platby uvést jméno a příjmení poplatníka 

Svozový den je úterý, celoročně, každý sudý týden

 

Obecně závazná vyhláška je zveřejněna na elektronické úřední desce. Více info také na OÚ Malíč

 

 

Kulturní dům

V roce 2020 byla úspěšně provedena dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje, díky které se provedly akustické úpravy sálu.  Na projektu, v celkové hodnotě cca 400tisíc Kč, se podílelo několik firem a odborníků ČVUT v Praze. Akustické úpravy byly koncipovány tak, že zároveň proběhlo zateplení sálu. Bylo dosaženo velmi slušných výsledků nejen v řečovém, ale celém frekvenčním spektru. Po uvolnění opatření hodláme sál více využívat pro dětské akce, divadla, koncerty, jógu atd.

Výsledný protokol měření naleznete zde.

 

Přpravili jsme pro Vás facebook stánky obce Malíč. Těšíme se na vaše lajky a komentáře….

Na facebook se dostanete zde.  

 

V sekci ostatní naleznete informace jak postupovat při žádosti o pokácení dřevin.

 

 Elektrospotřebiče je možné odevzdat kdykoli ve sběrném dvoře např. Litoměřice Nerudova

 

 

 

 

 

 


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.