AOPK ČR-Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy

Jedná se o opatření obecné povahy (dále jen „OOP), které je jedním z nezbytných kroků pro
naplňování Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka
obecného (schváleného deklarací MŽP a MZe č.j. MZP/2023/630/1108 ze dne 5. 5. 2023 a
publikovaného ve Věstníku MŽP, srpen 2023, částka 7, ke stažení na odkazu:
https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp_2023, dále jen „Pohotovostní plán“). Prvořadým cílem
Pohotovostního plánu je zajištění bezpečnosti lidí. Jedná se o způsob řešení konkrétních
jedinců vlka, kteří vykazují atypické chování, odchýlené od přirozených vzorců chování volně
žijících vlků ve vztahu k lidem nebo při překonávání kvalitně provedených zabezpečení
hospodářských zvířat

priloha_1245920350_0_22092023_navrh-OOP_fin