Vítejte na našich stránkách

Ostatní informace

Obecně závaznou vyhlášku o místním polatku ze psů naleznete zde.

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí informuje občany správního obvodu Litoměřice ohledně likvidace odpadních vod v jímce na vyvážení. Dokument naleznete zde. Připomínáme, že i v roce 2018 je schválen zastupitelstvem obce Malíč příspěvek 1000Kč jednou ročně na jedno číslo popisné za vývoz bezodtokové jímky (žumpy) splaškových vod. Tento příspěvek má snížit riziko případného nelegálního vypouštění splaškových vod do vod dešťových a podzemních. Více info na OÚ během úředních hodin.

V září 2017 byl proveden informační rozbor vody vodovodního řadu obce Malíč, který naleznete zde a rozbor vody v studni na návsi obce, jejíž rozbor naleznete zde. Z výsledků je vidět, že voda v řadu je v limitech a rozbor lze použít např. pro nastavení myčky nádobí. Voda ve studni však obsahuje malé množství fekálních bakterií, tudíž není vhodná k pití. Normy však vyhovují pro koupání.

Pokud máte v úmyslu pokácet strom, je třeba postupovat dle platné vyhlášky č.189/2013 Sb, kterou naleznete zde. V zásadě se jedná o to, že je tento úkon třeba oznámit příslušnému obecnímu úřadu pokud strom ve výšce 130cm na zemí má větší obvod než 80cm, nebo pokud se jedná o kácení souvislého porostu většího než 40m2. Žádost předložená na obecním úřadě musí obsahovat důvod pokácení, popis stromu, platný výpis z katastru nemovistostí se zákresem umístění stromu a podpis všech majitelů pozemku. Obecní úřad poté provede terénní šetření a vydá rozhodnutí. Další informace naleznete zde, nebo na OÚ.