Pozvánka

Obec Malíč zve děti a rodiče na ADVENTNÍ TVOŘENÍ - dne 25.11.2023 od 14h Read more
Číst dál

Obecně závazná vyhláška 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde

Číst dál

OZV č.1/2020

Obecně závaznou vyhlášku o místním polatku ze psů naleznete zde.

Číst dál

Likvidace odpadních vod

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí informuje občany správního obvodu Litoměřice ohledně likvidace odpadních vod v jímce na vyvážení. Dokument naleznete zde. Připomínáme, že i v roce 2018 je schválen zastupitelstvem obce Malíč příspěvek 1000Kč jednou ročně na jedno Read more

Číst dál

Rozbor vody

V září 2017 byl proveden informační rozbor vody vodovodního řadu obce Malíč, který naleznete zde a rozbor vody v studni na návsi obce, jejíž rozbor naleznete zde. Z výsledků je vidět, že voda v řadu je v limitech Read more

Číst dál

Metodický postup k oceňování věcných břemen

Zastupitelsvo obce schválilo na svém veřejném zasedání metodický postup k oceňování věcných břemen, který naleznete zde.

Číst dál

Cestování s dětmi do zahraničí

Základní informace k cestování dětí, do 15ti let, do zahraničí naleznete zde.

Číst dál

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Pokud máte v úmyslu pokácet strom, je třeba postupovat dle platné vyhlášky č.189/2013 Sb, kterou naleznete zde. V zásadě se jedná o to, že je tento úkon třeba oznámit příslušnému obecnímu úřadu pokud strom ve výšce 130cm na Read more

Číst dál