Oznámení o přechodné úpravě provozu

Termín přechodné úpravy provozu: dne 23.09.2023 od 06:00 hod. do 24:00 hod.

na pozemních komunikacích:

  • silnice č. II/261 (úplná uzavírka v obci Velké Žernoseky), silnice č. III/24716 a č.III/24717 (objízdná trasa přes obce Malíč a Michalovice), okres Litoměřice, krajÚstecký, Read more
Číst dál

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v obci Malíč

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.

Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaciv problematice NIV.Závěrem doplňuji, že u nově nabytého majetku, který státu připadne Read more

Číst dál

MeÚ LT-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

V termínech 24.7-27.7. dojde k přechodné úpravě provozu silnice č. II/261 umístěná na pozemku p.č. 1307/1 a pozemku p.č. 1293/6 v k.ú. Velké Žernoseky a silnice č. III/24717 umístěná na pozemku p.č. 738 v k.ú. Malíč, okres Litoměřice, kraj Read more

Číst dál

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023 a č.4/2023

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023

Zpracováno dne 28.4.2023 – schváleno starostkou 28.4.2023

RO-3-2023

Schváleníé rozpočtové opatření č.4/2023

Zpracováno dne 30.6.2023 – schváleno starostkou 30.6.2023

RO-4-30.6.23

Číst dál