Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci:

silnice č. III/24717 v obci Malíč, okres Litoměřice, kraj Ústecký, z důvodu havárie vodovodního potrubí. Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha-situace: Na vozovce silnice č. III/24717 před č.p. 42 v obci Malíč budou umístěny dopravní Read more

Číst dál

EUROREGION Labe-

  • Návrh rozpočtu DSO EL za rok 2024
  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO EL 2025-28
  • Návrh závěrečného účtu DSO EL za rok 2023 včetně příloh
  • Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023

priloha_1368265078_5_01_Navrh-rozpoctu-2024-DSO-EL

priloha_1368265078_6_02_Navrh-Strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2025-2028

priloha_1368265078_7_03_Navrh-Zaverecneho-uctu-za-rok-2023-DSO-EL

priloha_1368265078_4_04_Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-DSO-EL-za-rok-2023

Číst dál

Obec Malíč-Návrh závěrečného účtu pro r.2023

Navrh-zaverecneho-uctu

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

FIN

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Rozvaha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníobce Malíč za rok 2023, IČ: 00526444

Zprava_z_konecneho_PH_obce_Malic.doc_01.01.2023_-_31.12.2023_

Read more

Číst dál
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.