Dnes je:

Vítá Vás obec MALÍČ a KNOBLOŠKA  

Bílé stráně u Malíče

Opukové svahy rozkládající se nad obcí Malíč nedaleko Knoblošky jsou evropsky významnou lokalitou
vzniklou vodní erozí v souvrstvích usazenin druhohorního stáří s druhově velmi bohatými společenstvy
teplomilných rostlin a hmyzu. Z flory se zde nachází např. Sasanka lesní, Koniklec luční český, Koulenka prodloužená, Lilie zlatohlavé, Len žlutý, Bělozářka větvitá, Bradáček vejčitý, Pětiprstka žežulník, Pcháč....
Unikátní je i výskyt Jeřábu českého a Jeřábu labského. Z hmyzí říše můžeme spatřit Páchníka hnědého,
Střevlíka nebo Přástevníka kostivalového a dalších 107 druhů motýlů!
Toto území je zahrnuto od r.2005 do Soustavy NATURA 2000 a dlouhodobě se o ně stará pozemkový spolek LAUNENSIA (www.launensia.cz)  

Fotogalerie ze soukromého archivu K.Novákové (Malíčská divočina).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.