Dnes je:

Vítá Vás obec MALÍČ a KNOBLOŠKA  

Bílé stráně u Malíče

Opukové svahy rozkládající se nad obcí Malíč nedaleko Knoblošky jsou evropsky významnou lokalitou
vzniklou vodní erozí v souvrstvích usazenin druhohorního stáří s druhově velmi bohatými společenstvy
teplomilných rostlin a hmyzu. Z flory se zde nachází např. Sasanka lesní, Koniklec luční český, Koulenka prodloužená, Lilie zlatohlavé, Len žlutý, Bělozářka větvitá, Bradáček vejčitý, Pětiprstka žežulník, Pcháč....
Unikátní je i výskyt Jeřábu českého a Jeřábu labského. Z hmyzí říše můžeme spatřit Páchníka hnědého,
Střevlíka nebo Přástevníka kostivalového a dalších 107 druhů motýlů!
Toto území je zahrnuto od r.2005 do Soustavy NATURA 2000 a dlouhodobě se o ně stará pozemkový spolek LAUNENSIA (www.launensia.cz)  

Fotogalerie ze soukromého archivu K.Novákové (Malíčská divočina).