Žádost o kácení

ŽÁDOST O POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
(§ 8,9 zákona č. 114/1992 Sb., §8 odst.3 vyhl.č.395/1992 Sb.)

Číst dál