Kácení dřevin rostoucích mimo les

Pokud máte v úmyslu pokácet strom, je třeba postupovat dle platné vyhlášky č.189/2013 Sb, kterou naleznete zde. V zásadě se jedná o to, že je tento úkon třeba oznámit příslušnému obecnímu úřadu pokud strom ve výšce 130cm na zemí má větší obvod než 80cm, nebo pokud se jedná o kácení souvislého porostu většího než 40m2. Žádost předložená na obecním úřadě musí obsahovat důvod pokácení, popis stromu, platný výpis z katastru nemovistostí se zákresem umístění stromu a podpis všech majitelů pozemku. Obecní úřad poté provede terénní šetření a vydá rozhodnutí. Další informace naleznete zde, nebo na OÚ.


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.