Kácení dřevin rostoucích mimo les

Pokud máte v úmyslu pokácet strom, je třeba postupovat dle platné vyhlášky č.189/2013 Sb, kterou naleznete zde. V zásadě se jedná o to, že je tento úkon třeba oznámit příslušnému obecnímu úřadu pokud strom ve výšce 130cm na zemí má větší obvod než 80cm, nebo pokud se jedná o kácení souvislého porostu většího než 40m2. Žádost předložená na obecním úřadě musí obsahovat důvod pokácení, popis stromu, platný výpis z katastru nemovistostí se zákresem umístění stromu a podpis všech majitelů pozemku. Obecní úřad poté provede terénní šetření a vydá rozhodnutí. Další informace naleznete zde, nebo na OÚ.