Knihovna

Výpůjční doba je v době úředních hodin OÚ Malíč. V knihovně naleznete knihy ve stabilním a výměnném souboru.

Ve stabilním souboru je momentálně umístěno cca 250 ks knih. Jejich přesný seznam naleznete na: http://malic.knihovna.info/

Do tohoto souboru je možné si objednat knihy dle vlastního přání. Seznam požadovaných knih zašlete emailem (obec.malic@gmail.com) nebo osobně předejte v knihovně.
Knihy budou přivezeny v následující termín výměnného souboru.

 


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.