Vítejte na našich stránkách

 

Knobloška – místní část obce Malíč

Jelikož Knobloška je decentralizovaná od základního sídla Malíče a není přímo propojena vhodnými komunikacemi, funguje tedy víceméně samostatně. V této záložce se budou nacházet informace týkající se především Knoblošky.

 

 

K dotazníku:

V dozaníkovém šetření se velmi často zmiňoval stav komunikací, velká průjezdnost obcí nemístních lidí, vysoká rychlost v obci a ochrana Tří kopců proti vjezdu vozidel. Ve spolupráci s dopravní Policií ČR připravujeme studii a návrhy možných opatření. Jakmile budeme mít dostatek podkladů, vyvoláme jednání s občany Knoblošky, abychom se společně domluvili, která opatření budou vyhovující. Uvažované varianty jsou na jednom z příjezdů do obce udělat opatření typu:

Osazení značkou B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou například Mimo občanů s trvalým pobytem, jen na povolení obce, průjezd zakázán a pod…

Vaše připomínky na toto téma určitě uvítáme.

Příjezdové komunikace:

Tím, že je Knobloška na okraji našeho katastrálního území, příjezdové komunikace spadají do správy okolních obcí.

 Ze strany Kamýku:

Asfaltová celkem pevná komunikace, kde zimní údržbu zajišťujeme sami i na Kamýcké části. Výtluky se opravují pomocí pytlového asfaltu, na který nám částečně přispívá obec Kamýk.

Ze strany Michalovic:

Komunikace ve velmi špatném stavu opravovaná jen sporadicky asfaltovým recyklátem a pod. Od Michalovic Třídomí, až do poloviny prostředního kopce je v rámci pozemkových úprav Michalovic rozhodnuto o nové asfaltové cestě v šíři 3 metry. Stavební povolení mají platné, ovšem v minulém roce se ani v opakovaném výběrovém řízení nepodařilo získat firmu na realizaci. Uvidíme jak v tomto roce. Vhledem k velikým výtlukům není zde možné provádět zimní údržbu. Špatný stav komunikace nutí řidiče k vybočování a vyjíždění kolejí do přilehlých částí vozovky a to především do přilehlé EVL (evropsky významné lokality) Situace se řeší s PČR i CHKO. Zbytek komunikace, tedy od poloviny prostředního kopce až k dětskému hřišti byl v roce 2018 převeden do majetku obce Malíč od pozemkového úřadu. 

pozn: Louže. která se neustále tvoří u nejmenšího kopce na odbočce lesní cesty do Malíče, má přezdívku Kiš -Balaton tedy malý Balaton. V tomto místě je nejnižsí bod přilehlého pole a je sem sváděna všechna voda, která v dávných dobách odtékala podél lesní cesty do systému retenčních nádrží v údolí pod Třemi kopci. V tomto místě by stálo za to udělat malý propustek a obnovit tento retenční systém.

 

Bioodpad

Sběrné místo bioodpadu se nachází za dětským hřištěm u plácku. Jedná se o volně přístupnou plochu, kde se odpad třídí na dvě hromady. Větve a tráva s listím (měkké). Odpad je pravidelně vyvážen firmou Gardenline na kompostárnu v Miřejovicích. Pro občany Knoblošky je tato služba bezplatná v rámci běžného provozu odpadu ze zahrad.

 

Retenční nádrž

U dětského hřiště (plácku) se nachází stará retenční nádrž, která je zarostlá nálety a částečně zavežena sutí. Podle pamětníků mívala nádrž svůj malý přítok vody, který ovšem úplně zanikl při budování zemní elektrifikace. Vzhledem k umístění Knoblošky na kopci, nemá pro svoji funci nádrž příliš opodstatnění. Pozemek s nádrží byl v roce 2018 převzat do majetku obce od pozemkového úřadu. V dotazníku bylo několik námětů na rekultivaci tohoto prostoru, což bude také předmětem k diskuzi s občany Knoblošky.