Kominík v obci

V sobotu 30.9. bude v obci probíhat revize a čištění komínů.

Zájem o službu nahlaste osobně na OÚ nebo zašlete SMS na tel. č. starostce 725 539 245

Cena jako minulý rok 650,- tuhá paliva (450,- plyn)