Metodický postup k oceňování věcných břemen

Zastupitelsvo obce schválilo na svém veřejném zasedání metodický postup k oceňování věcných břemen, který naleznete zde.