MeÚ LT-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

V termínech 24.7-27.7. dojde k přechodné úpravě provozu silnice č. II/261 umístěná na pozemku p.č. 1307/1 a pozemku p.č. 1293/6 v k.ú. Velké Žernoseky a silnice č. III/24717 umístěná na pozemku p.č. 738 v k.ú. Malíč, okres Litoměřice, kraj Ústecký, za účelem označení míst, kde dojde k výměně nadzemního kabelového vedení.

priloha_1215579750_0_23-0050884


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.