Mikroregion Porta Bohemica – závěrečný účet za rok 2020

Schválený:

závěrečný účet zde

výkaz ztrát zisku zde

rozvaha zde

příloha zde

FIN zde

zpráva o přezkumu hospodaření zde


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.