Mikroregion Porta Bohemica – závěrečný účet za rok 2020

Schválený:

závěrečný účet zde

výkaz ztrát zisku zde

rozvaha zde

příloha zde

FIN zde

zpráva o přezkumu hospodaření zde