Nový územní plán obce Malíč

Dne 31.října 2019 od 17:00hod na OÚ Malíč se koná 1.veřejné projednání územního plánu obce Malíč.

Územní plán obce Malíč byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Oznámení o veřejném projednání naleznete zde. 

oznámení veřejnou vyhláškou zde 

opatření obecné povahy zde.

Výkresy:

základní členění

hlavní výkres

doprava

technická infrastruktura

VPS-VPO

koordinační výkres

širší vztahy

zábory ZPF

text

odůvodnění


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.