Oznámení o přechodné úpravě provozu

Termín přechodné úpravy provozu: dne 23.09.2023 od 06:00 hod. do 24:00 hod.

na pozemních komunikacích:

  • silnice č. II/261 (úplná uzavírka v obci Velké Žernoseky), silnice č. III/24716 a č.
    III/24717 (objízdná trasa přes obce Malíč a Michalovice), okres Litoměřice, kraj
    Ústecký, za účelem pořádání kulturní akce „Žernosecké vinobraní 2023“.
objizdka-VZ