Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci:

silnice č. III/24717 v obci Malíč, okres Litoměřice, kraj Ústecký, z důvodu havárie vodovodního potrubí. Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha-situace:
Na vozovce silnice č. III/24717 před č.p. 42 v obci Malíč budou umístěny dopravní značky a zařízení A 15 – práce na silnici, C 4b – přikázaný směr objíždění vlevo, Z 4a – směrovací deska levá, Z 2 – zábrana

vše podle přílohy č. 1 – Schéma B/2, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Termín přechodné úpravy provozu: pouze po dobu provádění stavebních prací max. 10 dnů v období do 31.08.2024.

priloha_1378658213_0_24-0050362

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.