Projekt-NOVÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Vytvoření volně přístupného, chráněného prostoru před budovou Obecního úřadu.

publicita-web