Projekt-NOVÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Vytvoření volně přístupného, chráněného prostoru před budovou Obecního úřadu.

Smlouva je zveřejněna na

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23086609?backlink=3ujau

publicita-web


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.