Rozpočtová opatření 2022

RO1 zde zpracováno dne 25.2.2022, schváleno starostou obce dne 25.2.2022, předloženo zastupitelstvu obce dne ……

RO2 zde zpracováno dne 28.3.2022, schváleno starostou obce dne 28.3.2022, předloženo zastupitelstvu obce dne ……..

RO3 zde zpracováno dne 25.4.2022, schváleno starostou obce dne 25.4.2022, předloženo zastupitelstvu obce dne…….

RO4 zde zpracováno dne 24.5.2022, schváleno starostou obce dne 24.5.2022, předloženo zastupitelstvu obce dne …..

RO5 zde zpracováno dne 24.6.2022, schváleno starostou obce dne 24.6.2022, předloženo zastupitelstvu obce dne ……..