Schválené rozpočtové opatření č.1/2023

Zpracováno dne 22.2.2023 – schváleno starostou dne 22.2.2023

RO-1-23