Schválené rozpočtové opatření č.2/2023

Zpracováno dne 28.3.2023 – schváleno starostou dne 28.3.2023

RO-2-23