Smlouvy – zveřejnění

Pro kotlíkovou půjčku byly uzavřeny dvě smlouvy nad 50tis Kč, které podléhají zveřejnění:

17.11.2020 Smlouva o návratné finanční výpomoci – 1/2020 zde

3.12.2020 Smlouva o návratné finanční výpomoci – 2/2020 zde

16.12.2021 Smlouva o návratné finanční výpomoci – 12/2021 zde


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.