Smlouvy – zveřejnění

Pro kotlíkovou půjčku byly uzavřeny dvě smlouvy nad 50tis Kč, které podléhají zveřejnění:

17.11.2020 Smlouva o návratné finanční výpomoci – 1/2020 zde

3.12.2020 Smlouva o návratné finanční výpomoci – 2/2020 zde

16.12.2021 Smlouva o návratné finanční výpomoci – 12/2021 zde