Záměr prodeje pozemku p.č.760/2 k.ú.Malíč

Pozemek o výměře 35m2 – ostatní plocha

Zamer-prodeje-obec.pozemku