Vítejte na našich stránkách

 

INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU V OBCI MALÍČ ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2022

na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platné od 1. 1. 2022 dle nového zákona o odpadech č.541/2020Sb.

Poplatek za r. 2022 činí 500,- Kč na 1 poplatníka a je splatný jednorázově do 31. 3. 2022. Po zaplacení obdržíte na OÚ nálepku na (vlastní) nádobu. (poplatek 500kč / rok se jedná o cca 42kč / měsíc)

Poplatníkem je dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích:

1.) fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci včetně osob na adrese ohlašovny Malíč čp. 12, nebo

2.) vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Zákonné osvobození: v případě, že se poplatník nachází v domově důchodců, pečovatelském zařízení, nebo ve věznici je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti a nárok na osvobození do 15. 1. 2022 na OÚ Malíč prostřednictvím formuláře , který podá např. zástupce domácnosti, ve které se poplatník nachází (k dostání na OÚ Malíč nebo zde)

Od poplatku jsou osvobozeni následující poplatníci nad rámec zákona v naší obci, kteří nemusí hlásit nárok na osvobození:

1.) občané ve věku od narození do konce kalendářního roku, ve kterém mají dovršit nebo dovršili věku 18 let.

2.) občané ve věku od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém mají dovršit nebo dovršili věku 70 let a starší 70 let.

Poplatek je možné uhradit osobně v úředních hodinách na OÚ Malíč, nebo bankovním převodem na účet obce: KB 34422471/0100, do popisu platby uvést jméno a příjmení poplatníka a číslo popisné, číslo evidenční, nebo číslo parcely objektu.

V přechodném období 1.1.-31.3.2022 už nebudou platné dosavadní lístky (zbylé můžete do konce ledna vrátit na OÚ) a budou vyváženy všechny nádoby (popelnice) ve svozový den a to i bez nálepky. Po 31.3.2022 nádoby bez nálepek již nebudou vyvezeny.

Svozový den je úterý, celoročně ve 14ti denním režimu počínaje 11.1.2022

 

Obecně závazná vyhláška je zveřejněna na elektronické úřední desce. Více info také na OÚ Malíč

 

 

Kulturní dům

V roce 2020 byla úspěšně provedena dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje, díky které se provedly akustické úpravy sálu.  Na projektu, v celkové hodnotě cca 400tisíc Kč, se podílelo několik firem a odborníků ČVUT v Praze. Akustické úpravy byly koncipovány tak, že zároveň proběhlo zateplení sálu. Bylo dosaženo velmi slušných výsledků nejen v řečovém, ale celém frekvenčním spektru. Po uvolnění opatření hodláme sál více využívat pro dětské akce, divadla, koncerty, jógu atd.

Výsledný protokol měření naleznete zde.

 

Přpravili jsme pro Vás facebook stánky obce Malíč. Těšíme se na vaše lajky a komentáře. Na facebook se dostanete zde.  

 

V sekci ostatní naleznete informace jak postupovat při žádosti o pokácení dřevin.

 

Na jaře roku 2015 byl u naší obce natáčen spot pro reklamu Stella Artois, který je možné shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Kb0ODbyO7tU.

 Elektrospotřebiče je možné odevzdat kdykoli ve sběrném dvoře např. Litoměřice Nerudova