Dnes je:

Vítá Vás obec MALÍČ  a  KNOBLOŠKA  

Něco o nás

První zmínka o obci se objevuje v roce 1276 v přídomku šlechtice Bojslava z Malic (Malíče) jako svědka na listině z 15.července 1276 jednací o výměně vsi Veselé (viz Libochovany). Pak se prameny na dlouhou dobu odmlčují. Teprve v roce 1413 se ves připomíná jako majetek Křišťana z Vinné a ze Žernosek. Tento straník Jana Žižky byl zřejmě významným válečníkem, protože je jmenován na čestném místě v tzv. Žižkově vojenském řádu. Rod na Vinné, tvrzi a vsi nedaleko Ploskovic, zřejmě vymřel Křišťanovým synem Křišťánkem v roce 1456. O Malíč se dělilo několik majitelů a vlastnické vztahy nejsou zcela zřejmé. V Polovině 15. století patřila část vsi Malíče, spolu s Miřejovicemi a Hlinnou ke statku hradu Kamýku. V roce 1468 převzal panství i s hradem Petr Kamýcký ze Lstiboře. Jeho potomci drželi později i Velké Žernoseky a Libochovany. Úspěšně zde hospodařili až do doby po Bílé hoře.

Jan Jiří Kamýcký ze Lstiboře, před tím než pro víru opustil zemi, prodal v roce 1628 Kamýk Heřmanovi Černínovi z Chudenic. Prodejní smlouva uvádí, že byl prodán „starý zámek Kamýk řečený a pod ním tvrz též Kamýk, se staveními, sklepy, starým pivovarem, ovčínem, poplužním dvorem, vesnice Kamýk, Miřevice (Miřejovice), Řepnice, díly v Malíči, Babíně, Hlinné, včetně lesů, ovocných sadů a vinic“. Po Černínově smrti v roce 1651 připadl Kamýk vdově Sylvii Kateřině hraběnce z Caretta a Millesima. Ta spojila kamýcký statek s panstvím Lovosice a vdala se podruhé za Leopolda Viléma markraběte z Baden-Baden. Pro příští století se stali majitelé příslušníci rodu bádenského. V roce 1783 koupil Lovosice s Kamýkem Josef Kníže ze Schwarzenbergu.

Již od dob Kamýckých ze Lstiboře byla obec Malíč rozdělena. V roce 1554 se její díl připomíná jako součást panství Děčín. Děčínští Vartenberkové měli vztah k Litoměřicku velice blízký jako držitelé vsi Zásady s kostelem sv. Vojtěcha (dnes předměstí Litoměřic). Ovšem v roce 1554 drželi Děčín rytíři z Bünau, původem ze Saska. Od Bünauských koupili Děčín v roce 1628 hrabata z Thun-Hohensteinu, kteří se zde usadili a vlastnili panství až do ruku 1945.

Když je v roce 1787 popisováno příslušenství statku litoměřického probošta Týnec u Úštěka, také zvaný Starý Týnec, je zmíněna ves Malíč jako jeho součást s tím, že díl patří ke Kamýku (Schwarzeberg) a část k Děčínu (Thun-Hohenstein).

V roce 1890 tvořilo obec Malíč 82 domů a 327 obyvatel. Staletí obhospodařované vinice na katastru obce patřily ještě na konci 19. století k hlavnímu zdroji obživy. Největší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1910 a to 522 v 82 domech. Největší počet domů pak v roce 1930 a to 97 s počtem obyvatel 464.

Prvním ze šlechtických držitelů Malíče, u kterého lze zjistit užívání znaku, byl Křišťan z Vinné a ze Žernosek. Jeho pečeť pochází z roku 1346. Jak bylo v té době obvyklé, tak v pečeti někdy býval zobrazen pouze klenot a nikoliv štít se znamením. To je případ pečeti Křišťanovy. Ten měl v pečetním poli: „klobouk se střechou k němu ohnutou a po jeho stranách křídla“. Barvy známy nejsou.

 

O jménu:

V průběhu historie zaznamenáváme následující podoby pojmenování obce: Boyzslav z Malic ( 1276 ). in Maliczi ( 1413 ). v Malči ( 1431, 1453 ). 

ve vsi Maliczy ( 1468 ). w Maliczy ( 1543, 1554 ). Malicž, Malycz ( 1654 ).

Malitch  ( 1720 ). Malitschen ( 1787 ). Mallitschen ( 1833 ). Malíč česky, Malitschen německy (  1890 ).

Jméno Malíč vzniklo přivlastňovací příponou -jb z osobního jména Malík a znamenalo původně “ Malíkův“, tedy Malíkův dvůr. Osobní jméno je odvozeno od pojmu malík, malíček – nejmenší prst.

Úřední deska

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 2.kolo

https://www.malic.cz/wp-content/uploads/2023/01/Volby-prezident-2023-oznameni-2.kolo_.pdf

Číst dál

Návrh rozpočtu mikroregionu PB pro rok 2023 a střednědobý výhled

Návrh rozpočtu naleznete zde Střednědobý výhled naleznete zde

Číst dál

Rozpočtové opatření MRPB

Rozpočtové opatření č.1 mikroregionu Porta Bohemica naleznete zde

Číst dál

Rozpočtová opatření 2022

RO1 zde zpracováno dne 25.2.2022, schváleno starostou obce dne 25.2.2022, předloženo zastupitelstvu obce dne ...... RO2 zde zpracováno dne …

Číst dál

Volby 2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete zde

Číst dál

Závěrečný účet obce Malíč za rok 2021

Závěrečný účet Fin Zpráva přezkumu hospodaření Rozvaha Komentář

Číst dál

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

KomentářRozvahaZpráva PHONávrh závěrečného účtuFIN 12 _2021

Číst dál

Mikroregion Porta Bohemica návrh ZÚ

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 naleznete zde.

Číst dál

Rozpočet Mikroregion Porta Bohemica 2022

Pro rok 2022 naleznete rozpočet zde

Číst dál

Obecně závazná vyhláška 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde

Číst dál

Závěrečný účet obce Malíč za rok 2020

Komentář rozvaha finanční vztahy 1 finanční vztahy 2 Fin12

Číst dál

Veřejné zasedání zastupitelstva

18.10.2021 Dne 25.10.2021 v 18hod se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva, program naleznete zde

Číst dál

Volby zastupitelstva obce a ustavující zasedání

Dne 1.října 2020 byla uznána platnost voleb do zastupitelstva obce ze dne 18.září 2021, jejichž výsledek naleznete zde a dne 14.10.2021 se bude …

Číst dál

Mikroregion Porta Bohemica RO

rozpočtové opatření č.1 naleznete zde 18.10. rozpočtové patření č.2 naleznete zde

Číst dál

Volby do zastupitelstva 2021

Dne 18.září sobota 2021 se konají nové volby do zastupitelstva obce Malíč. V obci je jeden volební okrsek se sídlem Malíč č.p.12.

Číst dál

Mikroregion Porta Bohemica - závěrečný účet za rok 2020

Schválený: závěrečný účet zde výkaz ztrát zisku zde rozvaha zde …

Číst dál

Mikroregion Porta Bohemica - návrh závěrečného účtu za rok 2020

návrh závěrečného účtu zde výkaz zisku ztráty hodnocení plnění rozpočtu …

Číst dál

Rozpočtová opatření 2021

RO1 zde zpracováno dne 24.2.2021, schváleno starostou obce dne 24.2.2021, předloženo zastupitelstvu obce dne 13.12.2021 RO2 zde zpracováno …

Číst dál

Veřejné zasedání

Dne 25.ledna se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce, program naleznete zde.

Číst dál